Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Hương Liên- Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh