Kiểm điểm đảng viên năm 2021

       Chiều ngày 06 tháng 12 năm 2021, Chi bộ trường mầm non Hương Liên tổ chức kiểm điểm đản viên năm 2021, qua thời gian làm việc khẩn trương, góp ý thắng thẳn, cho bộ đã hoàn thành kết quả kiểm điểm 15/15 đảng viên. Với kết quả nhận xét, phê bình, góp ý cho các cá nhân đảng viên đã rút ra kinh nghiêm, và sẽ tiếp tục khắc phục hạn chế khuyết điểm trong năm 2022.

       

 

Kiểm điểm đảng viên hàng năm là việc làm nhằm đưa ra những ý kiến góp ý, nhưng phê bình chân thực để đảng viên nhận ra hạn chế khuyết điểm của bản thân để đưa ra phương hướng tiếp tục khắc phục trong thời gian tiếp theo.


Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 10